mandag 24. januar 2011

Riktig kontraktsformular - byggeoppdrag!


Forbrukerblanketter for bygg

Standard Norge har lagt ut byggblanketter som skal brukes i forbindelse med bygging av ny bolig.
Blankettene er beregnet på forbrukere og er vel sånn sett også gjort tilgjengelig for byggherrer for å sikre at riktig kontraktsformular blir brukt når avtalen med valgt entreprenør skal gjøres.

Det finnes mange forskjellige kontraktsformularer, link til kontraktene med en forklaring på hvilke kontrakter som skal brukes når finner du her.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar